နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံခေါ်ယူခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံနိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံခေါ်ယူခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံနိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

၁ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။

၁။ ပဲန်မြန်မာ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ပဲန်မြန်မာ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံသို့ ပဲန်မြန်မာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြပါ ရန် လေးစားစွာဖြင့် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

၃။ ပဲန်မြန်မာ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအနက် (၁) ဦးသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သက်တမ်း ၁ နှစ်ကျန်ရှိနေပြီး ကျန်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်နေရာများ လစ်လပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။လစ်လပ်သွားသော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်နေရာများကို ယခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံ၌ ရွေးကောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံလိုသူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ကို နောက်ဆုံးထား၍ ပဲန်မြန်မာရုံးအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာရင်းပေး သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ဟန်ဇော်(ခ)ဟန်ဆန်း ၊ အတွင်းရေးမှူး ၊ ပဲန်မြန်မာစင်တာ

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.