၁၃၈ ကြိမ်မြောက် ရသအစုန်အဆန် ရေးသူဖတ်သူ စုန်ဆန်ပွဲနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ

ပဲန်မြန်မာ၏ ၁၃၈ ကြိမ်မြောက် ရသအစုန်အဆန် ရေးသူဖတ်သူ စုန်ဆန်ပွဲနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်က ဘားအံမြို့ရှိ ခွယ်ကဘောင်မိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပဲန်မြန်မာအဖွဲ့၀င်ဆရာ/ဆရာမများဖြစ်ကြသည့် မျိုးမြင့်ညိမ်း၊ ဟန်ဆန်း၊ စောဝေ၊ ရာသက်ပန်(တောင်ငူဆောင်)၊ သူရဿဝါ၊ Jasmine, တည်မှီနှင့် နန်းကြာဖြူ(ဘားအံ)တို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဉပဒေအကြောင်းကို ပဲန်မြန်မာအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဆရာ တည်မှီနှင့် ဆရာမ Jasmine တို့ကို ဉီးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရသအစုန်အဆန် ရေးသူဖတ်သူ စုန်ဆန်ပွဲကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဉပဒေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားနေသည့် ဆရာ တည်မှီ
သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဉပဒေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားနေသည့် ဆရာမ Jasmine
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာမ ရာသက်ပန်(တောင်ငူဆောင်)
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ပဲန်မြန်မာမှ ဆရာ မျိုးမြင့်ညိမ်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးစဉ်
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာ ဟန်ဆန်း
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာမ Jasmine
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာ တည်မှီ
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာမ နန်းကြာဖြူ(ဘားအံ)
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာ သူရဿဝါ
ပြန်လည်စုန်ဆန်နေသည့် ဘားအံမြို့က စာပေဝါသနာရှင်တစ်ဉီး
ရသအစုန်အဆန်မှာ ပါဝင်စုန်ဆန်နေသည့် ဆရာ စောဝေ
အမှတ်တရ

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.