မိမိတို့မှာ အွန်လိုင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိနေပါရဲ့လား…

#StopDigitalDictatorship
မိမိတို့မှာ အွန်လိုင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိနေပါရဲ့လား…
အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အာဏာရှင်ဆန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရများသည်
စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အွန်လိုင်းအတိုက်အခံများကို ကန့်သတ်ရန်နှင့်
တရိပ်ရိပ်တက်လာနေသည့် ဒီဂျစ်တယ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့
အားလုံးအတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။

#StopDigitalDictatorshipFor further information, email us at contact@manushyafoundation.orgor visit https://www.manushyafoundation.org/stop-digital…

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.