ပဲန်မြန်မာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(အမျိုးသားနေ့)တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ပဲန်မြန်မာ၏ ရည်မှန်းချက်များ

(၁) လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်

(၂) သက်ဝင်ရှင်သန်သော စာပေယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်

(၃) ကျောင်းပညာရေးနှင့် ရသစာပေကို ပေါင်းကူးဆက်စပ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်

ပဲန်မြန်မာ၏ လမ်းစဉ်များ

(၁) နိုင်ငံရေးအရဖြစ်စေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏ ထိန်းချုပ်မှုအရဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထိပါးလာပါက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်နှင့် ထိပါးခံရသော စာပေရေးသားသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်

(၂) စာပေလွတ်လပ်ခွင့်၏ အဆိုးဘက်ခြမ်းဖြစ်သော နိုင်ငံရေးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပန်းတိုင်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အမှားများဖော်ပြခြင်း နှင့် အချက်အလက်များအားပုံဖျက် ဖော်ပြခြင်း၊ လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး လူတန်းစားရေးနှင့် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ မုန်းတီးမှုများကိုဖြစ်ပွားစေခြင်း နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုစံတန်ဖိုးများကို ထိပါးစေသည်ဟု ယူဆရသော ရေးသားမှုများကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချရန်

(၃) စာပေဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အတွေးအခေါ်အသစ်များ တိုးပွားပေါ်ထွက်လာစေရန်နှင့် သက်ဝင်ရှင်သန်သော စာပေယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် တွန်းအားပေးသည့်အစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရန်

(၄) ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း နှင့် ကျောင်းသင်ရိုးများရေးဆွဲရာတွင် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာတွေးတောမှုဆိုင်ရာ စာပေ၏အခန်းကဏ္ဍများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာစေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ရန်

ပဲန်မြန်မာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

ပဲန်မြန်မာ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို စာပေနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဒါရိုက်တာဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး(၇)ဦး၊ အများဆုံး(၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါသည်။ ဒါရိုက်တာဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ သက်တမ်းမှာ(၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပဲန်မြန်မာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအပြင် အမာခံအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဧည့်အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်လည်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမာခံအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဧည့်အဖွဲ့ဝင်များအပြင် ပဲန်မြန်မာ၏ ရုံးအဖွဲ့များလည်း ပဲန်မြန်မာတွင် ရှိပါသည်။ ပဲန်မြန်မာ၏ စီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပဲန်မြန်မာ၏ ရုံးအဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူလေ့ရှိပါသည်။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို မဲအနည်းအများဖြင့် အတည်ပြုလေ့ရှိပါသည်။