သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄/၂၀၁၃)

၂၀ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်

ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် ဖုန်းဖြင့် ရန်ကုန်နယ်နမိတ်ပြင်ပမှ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ မဲပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်

၁။ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းရှိ အာရှပလာဇာ၌ ကျင်းပမည့် PEN MYANMARညီလာခံတွင် ရသစာပေအမျိုးအစား အလိုက် ကိုယ်စားပြုမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံလိုသူများသည် ယင်းနေ့တွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အဆိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအဆိုပြု စာရေးဆရာများကို PEN MYANMARအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လျှောက်လွှာတင်ထားသူများက ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် ဆန္ဒမဲပေးကြရမည်ဖြစ်သည်။

၂။ ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပဖြစ်သည့် မြို့ကြီးများနှင့် နယ်မြို့များမှ PEN MYANMARအဖွဲ့ဝင်ခွင့်လျှောက်တင်ထားသော စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာမများအနေဖြင့် ညီလာခံကျင်းပနေစဉ်တွင် မိမိဆန္ဒမဲပေးလိုသော စာရေးဆရာကို ဖုန်းဖြင့်မဲဆန္ဒပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။

၃။ ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်နှင့်စည်းကမ်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အစီအစဉ်အသေးစိတ်

 • (က) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အဆိုပြုထားသူများစာရင်းကို ညီလာခံကျင်းပနေချိန်အတွင်း ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ရန်၊ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် PEN MYANMAR၏တရားဝင် အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် WWW.PENMYANMAR.NETတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်စီစဉ်ထားမည် ဖြစ်သည်။
 • (ခ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးလိုသည့် စာရေးဆရာတစ်ဦးသည် PEN MYANMAR၏ အောက်ဖော်ပြပါ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ကြိုတင်ဆက်သွယ်ကာ ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးလိုကြောင်း အကြောင်းကြား၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မှတ်ပုံတင်စဉ်တွင် တာဝန်ရှိသူက အမှတ်စဉ်တစ်ခုကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအမှတ်စဉ်ကို မှတ်သားထားရမည်ဖြစ်သည်။
 • (ဂ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးလိုသော စာရေးဆရာသည် PEN MYANMAR၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လျှောက်ထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။
 • (ဃ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးလိုသော စာရေးဆရာသည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
 • (င) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးလိုကြောင်း အကြောင်းကြားရာတွင် ညီလာခံနေ့တွင် အသုံးပြုမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
 • (စ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မည့်အချိန်မှာ ညီလာခံတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်နှင့်အချိန်ကိုက်ဖြစ်မည့် ၂၇ ရက်၊ နေ့လယ် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ၁ နာရီအတွင်းဖြစ်သည်။

စည်းကမ်းချက်များ

 • (က) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးထားသူသည် ယခုဖော်ပြပါတွင်ပါရှိသော တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ယခုသတင်းထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်မှစတင်၍ မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 • (ခ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးထားသူသည် ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် ၁၁ နာရီ ၃၀ မှ ၁ နာရီအတွင်းသာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းထက်စောလွန်သော၊ နောက်ကျသော ဖုန်းဆန္ဒမဲများကို လက်ခံအတည်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
 • (ဂ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်သာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနံပါတ်မဟုတ်ပါက ဖုန်းဆန္ဒမဲကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
 • (ဃ) ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းသာ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသော ဆန္ဒမဲများကို ပယ်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • (င)  ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးခြင်းများကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီက တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြစ်၍ ဆန္ဒမဲနှင့်ပတ်သက်သည့်သဘောထားများသည် ရွေးကော်ပွဲကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုတွင်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
 • (စ) အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသည် ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သည့် တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။

ဖုန်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ရမည့် တာဝန်ရှိသူမှာ

 • (ကက) ဟန်ဇော်
 • ဖုန်း       – ဝ၉ ၇၃၀ ၈၁၃၅၀
 • (ခခ)    မြသွေးနီ
 • ဖုန်း       – ဝ၉ ၄၉၃ ဝ၂၆၀၉

 

PEN MYANMARဖွဲ့စည်းရေးဆောင်ရွက်သူ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ